אחינו כל בית ישראל

שאלה

שלום הרב, ב”ה המצב בארץ משתפר. האם עדיין צריך להמשיך להתפלל על הקורונה?

תשובה

נמצאים אנו בתקופה לא פשוטה. תקופה של מגפה עולמית. בארץ עברנו תקופה מורכבת, אך ב”ה המצב משתפר מאוד. אולם בעולם כולו יש כמות מתים בלתי נתפסת – עשרות אלפים בארצות הברית, ומאות אלפים באירופה ובשאר העולם. בין המתים גם אלפי יהודים, ובהם צדיקים וגדולי תורה שהשיבו נשמתם לבורא עולם בגלל מחלת הקורונה.

ערבות הדדית

חז”ל הזכירו במקומות רבים את הכלל “כל ישראל ערבין זה לזה” (ספרא בחוקותי ז’, ה; סנהדרין כז:, סנהדרין מג:, סוטה לז:, והראשונים בראש השנה כט.). כלל זה מדבר ביסודו על אחריות בקיום מצוות – כל עם ישראל נחשב כגוף אחד, ויכול לצבור זכויות או להתחייב בעונש בעקבות מעשי היחיד (עיינו למשל יהושע פרק ז’, ביחס לחטא עכן). השותפות והערבות עם החבר גורמת מצד אחד לקושי ולמחויבות הדדית, עד כדי כך שאדם עשוי להיענש גם על חטא חברו, אולם יש בכך חיזוק עצום לכל אחד מעם ישראל.

מהו הבסיס לשיתוף ולערבות בעם ישראל? ניתן להבין זאת לאור דברי הרב חרל”פ (מי מרום, מסביב לשמונה פרקים לרמב”ם, עמ’ קפו):

הבדל תהומי בין הפרט והכלל של ישראל, להכלל והפרט של העמים. אצל אומות העולם אין כלל רק פרט, אלא שמתוך קיבוץ הפרטים נעשה כלל. ואצל ישראל להיפך: שאין כלל פרט והעיקר הוא הכלל, והפרטים הם חלקים היוצאים מתוך הכלל.

בעם ישראל, היחיד שואב את כוחו מתוך הכלל, וממילא לכל יחיד בישראל יש את החוזק והעוצמה שנובעת מהכלל! עם ישראל איננו רק אוסף של פרטים כמו אצל אומות העולם, אלא עוצמתם של הפרטים נובעת מהעוצמה של כלל ישראל.

ואהבת לרעך כמוך

העיקרון של “כל ישראל ערבין זה בזה” מטיל עלינו משימה מיוחדת של אהבת כל אחד בעם ישראל. כך ניתן לראות בדברי ר’ משה קורדובירו (תומר דבורה, על הפסוק לשארית נחלתו):

כל ישראל הם שארי בשר אלו עם אלו, מפני שהנשמות כלולות ביחד. יש בזה חלק מזה ובזה חלק מזה… וכן מטעם ‘כל ישראל ערבים זה לזה’, מפני שממש יש בכל אחד חלק אחד מחבירו, וכשחוטא האחד פוגם את עצמו ופוגם חלק אשר לחבירו בו… אם כן הם שאר זה עם זה. לכן ראוי לאדם להיות חפץ בטובתו של חבירו, ועינו טובה על טובת חבירו, וכבודו חביב עליו כשלו, שהרי הוא הוא ממש, ומטעם זה נצטוינו “ואהבת לרעך כמוך”.

ההסתכלות בעין טובה האחד על השני, היא למעשה הבניין של עצמנו! בכל אחד יש גם את חלקו של חברו, וממילא הוא מצווה לאהוב אותו ולהיות חפץ בטובתו.

כל בית ישראל

הערבות ההדדית תמיד הייתה יסוד מרכזי בעם ישראל. כל יהודי באשר הוא, בכל מקום בעולם, דאג תמיד ליהודים בכל מקום אחר. כיום, כאשר הקורונה פוגעת בכל העולם, דואגים אנו לעם ישראל בכל מקום, ודואגים אנו לבריאות העולם כולו.

שנים רבות אני נמצא בקשר עם יהדות התפוצות: נוסע אליהם, מעביר שיעורים, נמצא איתם בקשר כשהם באים לביקור לארץ. הדאגה העצומה של רבים מבני יהדות התפוצות לעם ישראל ולמדינת ישראל מעוררים התפעלות. דבר זה בא לידי ביטוי לא רק בסיוע כלכלי, אלא בעיקר במחשבה התמידית על מדינת ישראל ועל צה”ל, ובהתגייסות לפעול למען מדינת ישראל בכל דרך שהיא. רבים מהיהודים בתפוצות דואגים לחזק את הקשר בין הממשל המקומי למדינת ישראל, דואגים לשמה הטוב של מדינת ישראל, ודואגים בכל האפשר לחיזוקה של מדינת ישראל.

רבים מבני התפוצות חשים שחוזקה של מדינת ישראל הוא החוזק שלהם. לאחר מלחמת ששת הימים רבים מבני התפוצות החלו לשים כיפה, למרות שלפני כן חששו מכך. הגאווה הלאומית של הצלחת מדינת ישראל נתנה חיזוק ליהודים בכל העולם.

כיום, כאשר המצב במדינת ישראל משתפר והוא טוב יותר מהמצב במדינות אחרות, עלינו לזכור את אחינו כל בית ישראל, הפזורים בתפוצות, בכל אתר ואתר. באופן אישי אני משתדל לדבר רבות איתם בתקופה זו, להעביר שיעורים בקהילות רבות בחו”ל ולהיות עם יהודי התפוצות בקשר קרוב מאוד.

בתקופה זה, ראוי שכל אחד מאיתנו יוסיף בתפילתו על חולי הקורונה בכל העולם. שכל אחד יתפלל על הצלחת עם ישראל בכל מקום, גם ברפואת הנפש, גם ברפואת הגוף וגם בפן הכלכלי.

פרט לכך, אני מציע להוסיף במי שברך לחולים בצורה מפורשת: “ולכל חולי הקורונה הפזורים בתפוצות (בתוך שארי חולי ישראל)”. כמו כן, ראוי לומר בסוף התפילה מזמור תהילים, ואחריו:

 

אַחֵינוּ כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל

הַנְּתוּנִים בַּצָּרָה וּבַשִּׁבְיָה

הָעוֹמְדִים בֵּין בַּיָּם וּבֵין בַּיַּבָּשָׁה

הַמָּקוֹם יְרַחֵם עֲלֵיהֶם

וְיוֹצִיאֵם מִצָּרָה לִרְוָחָה

וּמֵאֲפֵלָה לְאוֹרָה

וּמִשִּׁעְבּוּד לִגְאֻלָּה

וּמִמַּגֵּפָה לִרְפוּאָה

הָשָׁתָא בַּעֲגָלָא וּבִזְמַן קָרִיב

וְאִמְרוּ אָמֵן.

 

בע”ה שנזכה שמציאות עצובה זו תוביל את כנסת ישראל ואת העולם בכללו למקום טוב יותר, טהור יותר, מוסרי יותר ומתוקן יותר.

 

ברכת ה’ עליכם,

הרב יוסף צבי רימון

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב whatsapp

בארץ עברנו תקופה מורכבת וב”ה המצב משתפר, אולם העולם כולו עדיין בתקופה לא פשוטה

הערבות ההדדית תמיד הייתה יסוד מרכזי בעם ישראל. כל יהודי באשר הוא דאג ליהודים בכל מקום.

אני מציע להוסיף במי שברך לחולים: “ולכל חולי הקורונה הפזורים בתפוצות”