הלכות בהירות

סדרת חוברות הלימוד “הלכות בהירות” כתובה בהתאמה לתכנית הלימוד החדשה בתושב”ע, על פי הספר החדש “קיצור שולחן ערוך מקור חיים – לתלמידים”, מתוך מטרה להקנות לתלמיד מיומנויות למידה שיהפכו אותו ללומד עצמאי.

בחוברת תמצאו כלים פשוטים להוראת הלכה, ניתוח מבנה ההלכה בשיטת הכאמד”ט: כותרת, אומר, מקרה, דין וטעם.

השיטה מאפשרת לתלמיד לזהות את מבנה ההלכה בעצמו, לדעת מה תפקידו של כל משפט בלכהה, ומתוך כך להבין את ההלכה ביתר בהירות ולהעמיק בטעמיה.

בעזרת אלעד, רעות, דביר, אוריה וחברים נוספים המלווים את החוברת, נעודד את התלמידים לשאול שאלות ולהבין את המסרים והרעיונות העומדים בבסיס הלכה, ובכך להפוך את לימוד הלכה וקיומה לחוויה משמעותית עבור התלמידים.