פורים וחנוכה

נוסח הקידוש

פסוקי 'ויכולו' עיקרו של הקידוש מורכב משתי ברכות: ברכת הגפן ("בורא פרי הגפן") וברכת הקידוש ("מקדש השבת"). לפני שתי הברכות אנו אומרים את פסוקי 'ויכולו'.

קרא עוד »

קידוש על היין

הקידוש צריך להיאמר על כוס יין, כפי שנאמר בפירוש בדרשת הגמרא בפסחים (קו.): תנו רבנן… 'זכור את יום השבת לקדשו' – זוכרהו על היין בכניסתו.

קרא עוד »

מצוות הקידוש

מצוות הקידוש המצווה לקדש את השבת בכניסתה היא מצווה מן התורה, הנלמדת מן הפסוק "זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ" (שמות כ', ז). כך נאמר בגמרא

קרא עוד »

כמה נרות מדליקים?

הדלקת שני נרות מעיקר הדין די בהדלקת נר אחד בלבד. עם זאת, מדברי כמה ראשונים עולה שנהגו להדליק שני נרות. הראבי"ה (סימן קצ"ט) מציע שני

קרא עוד »

מדוע מדליקים נרות שבת?

הגמרא בשבת (כה:) קובעת: הדלקת נר בשבת – חובה. מדברי מדרש תנחומא (נח, א') נראה שחובת הדלקת הנרות היא מן התורה: שנו רבותינו: על שלֹשה

קרא עוד »

קבלת שבת מוקדמת

בימות הקיץ יש הנוהגים לקבל את השבת ולהתפלל ערבית מבעוד יום, כדי שילדיהם יהיו ערים בזמן הקידוש והסעודה ולא יצטרכו ללכת לישון בשעה מאוחרת. באופן

קרא עוד »

"לעומר" או "בעומר"?

האם כאשר סופרים את ספירת העומר צריך לומר "היום כך וכך לעומר" או "היום כך וכך בעומר"? רוב הראשונים לא הזכירו כלל את המילים "לעומר"

קרא עוד »

"כמה היום לעומר?"

מי שטרם ספר בעצמו, והגיע זמן ספירת העומר ושאלו חברו "כמה ימים היום לעומר?", כתב האבודרהם (הלכות ספירת העומר, סוף עמ' רמב), שיאמר לו "אתמול

קרא עוד »

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך