מאמרים

מקום ההדלקה

היכן מדליקים נרות חנוכה? פתח הבית או פתח החצר הגמרא (שבת כא:) אומרת: תנו רבנן: נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ. רש”י (ד”ה

קרא עוד »

סרטונים

מדוע חנוכה שמונה ימים

הדלקת נרות בבית מלון

מתי מדליקים נרות חנוכה?

היכן מדליקים נרות חנוכה?

שימוש בשאריות נרות חנוכה

היכן וכיצד למקם את נרות חנוכה?

הדלקת נרות בטיול

מי שאינו בביתו בעת ההדלקה

הכלב במעוז צור

זמן הדלקת נרות חנוכה

ספרים לרכישה