טכנולוגיה חינוכית
Class-E היא פלטפורמה מבית סולמות, המיועדת להכנה ולהעברת תוכן לימודי מתוקשב אינטראקטיבי.
מטרתה היא להביא תוכן לימודי בצורה מעניינת, מאתגרת, ובעיקר מלמדת לכל תלמיד בכל מקום ובכל זמן. בעזרת  Class-E ניתן ללמד תכנים מגוונים ולתת להם ביטוי בצורות לימוד ובכלים שונים, בצורה זו ניתן להתאים לכל אחד את צורת הלמידה הטובה ביותר עבורו.  Class-E נולדה בסולמות מתוך צורך להעביר תוכן העוסק בזהות יהודית עבור תלמידים בחו”ל ומתוך כך הפכה לפלטפורמה עליה נבנים תכנים בכל המקצועות הנלמדים כיום בבית הספר. 
Class-E משתתפת בפיילוט של משרד החינוך ועל גביה נערכת הבגרות בספרות. בנוסף לכך,  Class-E היא הפלטפורמה על גביה יבחנו תלמידי כיתות ה’ בכל הארץ במשימת מדעים ארצית. אלו הם הישגים נאים לפלטפורמה צעירה המדגימים את יכולותיה המגוונות והאפשרויות הטמונות בה.
 

עתני עמירם – מנהל שיווק וקשרי לקוחות טכנולוגיה חינוכית – ottni@classe.world