יהדות

ב”סולמות” אנו מאמינים שכאשר רוצים להבין את היהדות בכלל ואת עולם ההלכה בפרט, להתחבר אליהם ולראות את האור הגדול שבהם, עלינו להתחיל מהשורשים – ולטפס למעלה. 

בשיטת הלימוד “הלכה ממקורה” – בסדרת הספרים, בשיעורים ובתכנים כתובים – מציג הרב יוסף צבי רימון תוכן הלכתי בצורה בהירה ומובנת, מן המקורות ועד ההלכה. הלומדים עוברים, שלב אחרי שלב, מן המקורות הבסיסיים ביותר, בתורה, במשנה ובגמרא, דרך פוסקי ההלכה בכל הדורות, ועד לימינו אנו, וכך רואים את היופי והנועם שבעולם ההלכה.

האגף עוסק בהפצת תורתו של הרב רימון: הסידרה המרכזית היא סדרת הלכה ממקורה, שעד כה ראו בה אור למעלה מעשרה ספרים, ועתידים לצאת בה לאור ספרים רבים נוספים בשנים הקרובות. בנוסף, לאחרונה התחלנו בהוצאת סדרת פרקי לימוד לנוער בנושאים שונים – שבת, בין אדם לחברו, תפילה ועוד.

יבשות
שפות
בתי ספר
ספרי לימוד