מחלקת ספרדית

מחלקת ספרדית בעמותת סולמות, מכונה ‘סנטרו קהילה’. במחלקה, שמנו לעצמנו כמטרה לחבר בין המנהיגים של הקהילות, ומתוך כך בין הקהילות עצמן. השאיפה שלנו היא ליצור קהילה של מנהיגים קהילתיים, כאשר הערכים המרכזיים שלה הינם: ערבות הדדית, דאגה לכלל הקהילות וחיזוקם של החיים היהודיים. 

 

תנועת ‘סנטרו קהילה’, פועלת ליצור קהילה של קהילות אמריקה הלטינית. לתת כלים לקיום ופיתוח הקהילות היהודיות ולהוות מערכת מקצועית שמטרתה לחזק את החינוך היהודי והחיים הקהילתיים של יהודי אמריקה הלטינית. אנו פועלים באמצעים טכנולוגיים ומתודולוגיים מגוונים, במטרה לסייע למנהיגי הקהילות בכל הנדרש מהם בפעילות היומיומית שלהם. 

מנהל מחלקת ספרדית – תנועת סנטרו קהילה – הרב רמי אביגדור – ramy.centrokehila@sulamot.org