הלכות ספירת העומר

התהליך של ספירת העומר

"וספרתם לכם" מצוות עשה מן התורה לספור חמישים יום, החל ביום הקרבת העומר מן השעורים (ט"ז בניסן) וכלה ביום הקרבת שתי הלחם מן החיטים (חג

קרא עוד »

השוכח לספור יום אחד

השוכח לספור יום אחד האם ממשיך לספור? כתב בעל הלכות גדולות (הובא בתוספות מנחות סו ע"א ד"ה זכר; מגילה כ ע"ב ד"ה כל): פסק בהלכות

קרא עוד »

גילוח בספירת העומר

הרב ליכטנשטיין זצ"ל במהלך ימי ספירת העומר נפטר מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל. קשה לתאר את מו"ר במלים. אי אפשר לתאר דמות נעלה כל כך

קרא עוד »

גזל במדורת ל"ג בעומר

ילדים מסתובבים בחוצות העיר או היישוב בכדי לחפש עצים למדורה. האם הם רגישים לאיסור גזל? האם הם שמים לב שמשטח עץ שהם לוקחים אולי משמש

קרא עוד »

אמירת הלל ביום העצמאות

האם צריך לומר הלל ביום העצמאות? בגמרא (ערכין י ע"א, ועוד) נאמר שיש שמונה עשר ימים שאומרים בהם הלל שלם ("גומרים את ההלל"). אולם מהגמרא

קרא עוד »

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך