מי נגע בגינה שלי?

הצגת יחיד מבית רצים למשנה

סבא חיים סוכן ח' מסוכנות סש"י במשימה מיוחדת ללימוד הלכות השמיטה בגינה ובבית.

לתלמידי כיתות ב-ו עלות הצגה ב zoom – 650 ש"ח
עלות הצגת יחיד – 1750 ש"ח