במעגלי הלכה דינים ומבוא- עולים חדשים

יחידה זו עוסקת בלקט נושאים אקטואליים בהלכה ומותאמת לעולים חדשים.

יחידה זו היא חלק מיחידת החובה בבגרות לעולים חדשים.