בית, חינוך ומשפחה- יחידת עולים

 

יחידה זו עוסקת בלקט נושאים אקטואליים בהלכה ומותאמת לעולים חדשים.

 

יחידה זו היא חלק מיחידת החובה בבגרות לעולים חדשים.