במעגלי המשנה

ביחידה זו מובאת לקט משניות ממסכתות שונות בצירוף מקורות משלימים להעמקה ועיון.
יחידה זו מהווה חלק מהמבחן החיצוני ביחידות החובה בתורה שבעל פה.

 

חומרים משלימים ליחידה זו באתר המפמ”ר