משניות בהירות – כיתה ה’

בסדרת ‘משניות בהירות’ תוכלו למצוא כלים טובים ואיכותיים ללימוד משנה בשיטת הכאמד”ט.

הסדרה מותאמת לתוכנית הלימודים במשנה של החמ”ד.

הסדרה מאושרת ע”י האגף לאישור ספרי לימוד במשרד החינוך.

 

לאתר מדריך למורה