ספרות השו”ת- משפט חברה ורפואה

ביחידה זו מובאים נושאים מעשיים שונים מעולם המשפט חברה ורפואה.

 

יחידה זו היא אחת מהיחידות שאפשר לבחור וללמוד במסגרת אשכול ההגבר בתושב”ע. חלקה כחלק מהמבחן החיצוני וחלקה במסגרת חלופות בהערכה.

 

חומרים משלימים ליחידה זו באתר המפמ”ר