ערב פסח שחל בשבת

מה עושים כאשר ערב פסח חל בשבת? מתי בודקים חמץ? מה אוכלים במהלך השבת? הספר ‘ערב פסח שחל בשבת’ עוסק בשאלות המיוחדות העולות כאשר ערב פסח חל בשבת. פרט לכך, הסופר עוסק גם בדיני “פורים משולש”, המתרחש בשנה שבה ערב פסח חל בשבת, וכן בדיני ביעור מעשרות.

***

סדרת הלכה ממקורה היא סדרת ספרי הלכה הנותנים ידע מעשי, תוך הבנה של יסודות הדינים וטעמיהם, ומובילים את הקורא דרך המקורות בתורה, במשנה ובגמרא ועד לפוסקי דורנו. הספרים הכתובים בלשון בהירה ומסודרת, מלווים בטבלאות, תרשימים, תמונות וקיצור ההלכות למעשה. הספרים מתאימים לכל מי שחפץ לדעת הלכה ולהבין את מקורותיה – הציבור הרחב ותלמידי החכמים כאחד.