במעגלי המשנה

במעגלי המשנה – חוברת המלווה את הלימוד לנבחנים במסלול משנה, החוברת כוללת את פירוש משנת רפאל וכן הסברים רבים על המקורות הנלמדים ביחידות בגרות זו. ניתן להתרשם מהספר הדיגטלי כאן.

קטגוריה: