השתלמות ההלכה ממקור החיים

100.00

השתלמות ‘הלכה ממקור החיים’ מעניקה כלים חדשים בהוראת הלכה.

ההשתלמות בנויה ע”פ תכנית הלימודים החדשה החל משנת הלימודים תש”פ.

היקף ההשתלמות: 30 ש”ש

** ההשתלמות מוכרת לאופק חדש **