מבית לפרוכת

69.00

שיאה של תפילת מוסף של יום הכיפורים הוא אמירת סדר העבודה שהיה הכהן הגדול מבצע בזמן שבית המקדש היה קיים. הספר ‘מבית לפרוכת’ דן בשלבים השונים של סדר העבודה, ומנתח את תפקידם ומשמעותם. הספר מונה למעלה מחמישה עשר פרקים, שכל אחד מהם מנתח באופן מעמיק אחת מן הפעולות שבעבודת יום הכיפורים.

כל אחד מן הפרקים פותח בדיון בפסוקים, עובר לדיון למדני-עיוני, ומסיים במשמעויות הרוחניות הנגזרות ממנו. הספר מצליח לדון בשאלות למדניות עמוקות ולהציג אותן בשפה ברורה ונעימה שכל קורא יכול להבין וליהנות ממנה.

מחבר הספר הוא הרב אברהם סתיו. הרב אברהם סתיו למד בכולל ההלכה של ‘מרכז הלכה והוראה’ בראשות הרב יוסף צבי רימון, והוא תלמידם של הרב ליכטנשטיין והרב בלומנצויג.

קטגוריה: