0 0.00
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הכשרת מיקרוגל

Print Friendly, PDF & Email

בפינה ‘שימוש במיקרוגל’ למדנו כי הבעיה המרכזית במיקרוגל היא האדים העולים מן המאכל (“זיעה”), ולמעשה יש לנהוג במיקרוגל בדומה לתנור, ולא לחמם או לבשל מאכלים חלביים ובשריים מגולים באותו מיקרוגל, אפילו בזה אחר זה. עדיף לקנות מיקרוגל אחד לבשרי ומיקרוגל אחד לחלבי, אם כי מעיקר הדין אפשר לכתחילה להשתמש במיקרוגל אחד גם לבשרי וגם לחלבי על ידי כיסוי כל תבשיל שמכניסים למיקרוגל, בין חלבי ובין בשרי (אפשר להסתפק בכיסוי אחד המינים אם עוטפים אותו בצורה הרמטית, ועדיף שיהיו שני כיסויים).

האם ניתן להכשיר מיקרוגל?

האם אפשר להכשיר מיקרוגל ‘בשרי’ כדי לחמם בו מאכלים חלביים לא מכוסים (ולהפך)?

הפוסקים נחלקו האם ניתן להכשיר על ידי זיעה (אדים). לדעת המהרש”ם (א, צב), יש אפשרות להכשיר על ידי אש (ליבון) או על ידי מים רותחים (הגעלה), אך אין אפשרות להכשיר על ידי אדים משום שכלל לא ברור שאדים מסוגלים להפליט את הטעם הבלוע בכלי:

לא מיבעיא לשיטת הסוברים דזיעה אינו מפליט, פשיטא דאי אפשר לסמוך לענין הגעלה ע”י זיעה. וגם להסוברים דזיעה מפליט, יש לומר דהיינו להחמיר חיישינן, אבל מנא ליה לסמוך להקל על ידי זיעה…

מאידך, הרב פיינשטיין (שו”ת אגרות משה, יו”ד, א, ס) סבור שניתן להגעיל כלים גם על ידי אדים, שהרי אדים נחשבים כמים:

אם ע”י חום הגדול נעשה זיעה גדולה שנתהוו מזה שם מים הרבה מהזיעה, פשוט שמועיל להגעלה, דהמים הבאים מהזיעה הם כמים.

למעשה, לכתחילה בוודאי ראוי שלא להכשיר מיקרוגל מבשרי לחלבי באופן קבוע. אולם, אם בטעות חיממו במיקרוגל מאכל בשרי לא מכוסה ולאחריו מאכל חלבי לא מכוסה, מסתבר שניתן לנקות את המיקרוגל (כולל צלחת המיקרוגל), לחכות עשרים וארבע שעות (כיוון שלאחר עשרים וארבע שעות הטעם הבלוע בדפנות פגום, וזהו כעת רק ספק דרבנן), לשים קערה עם מים במיקרוגל ולהפעיל אותו עד שייצאו אדים במשך כמה דקות (זהירות! לא לגעת בכוס לאחר הפסקת פעולת המיקרו – היא חמה מאוד! להמתין עד לקירור).

מיקרוגל טרף

אם המיקרוגל טרף ממש (כגון במקום עבודה שיש בו אנשים שאינם מקפידים על כשרות ומחממים במיקרוגל מאכלים שאינם כשרים), יש מקום לבחון האם ניתן להכשירו. במקרה כזה יש ספיקות רבים מדוע לא ניתן להכשיר את המיקורגל: ספק האם הכשרה על ידי אדים נחשבת הכשרה; הדפנות עשויות מפלסטיק, שלדעת חלק מהפוסקים לא ניתן להכשירו (הרב אלישיב והרב ואזנר, קובץ מבית לוי, יד, אות טו; אך פוסקים אחרים מקילים); ישנם חורים וכדומה שקשה לנקות; ועוד.

למעשה, כשיש תקלה חד-פעמית של חימום מאכל טרף במיקרוגל יש מקום לומר שיש ביטול בשישים וכדומה ולכן אפשר להקל ולהכשיר את המיקרוגל. במקרה זה אשכנזים צריכים להגעיל במים רותחים את צלחת המיקרוגל (או לכל הפחות לערות מים רותחים משני הצדדים), ולספרדים די בניקוי טוב (כיוון שזהו כלי זכוכית).

אולם אם משתמשים באופן קבוע במיקרוגל לחימום מאכלים טרפים, קשה להקל בדבר ואין להכשיר את המיקרוגל על ידי חימום קערת מים (במקרה של צורך גדול מאוד, כגון חוזר בתשובה שגר בבית הוריו, יש יותר מקום להקל בדבר (לאחר הכשרה כנ”ל), וטוב לעשות במקרה זה שאלת חכם).

ניתן להשתמש במיקרוגל טרף אם מכסים היטב בשני כיסויים (במקרה צורך, יש מקום להקל בכיסוי אחד הרמטי, אם צלחת המיקרו נקייה ממש ויבשה, אך לכתחילה עדיפים שני כיסויים, שמא תהיה רטיבות בין הצלחת ובין הכיסוי).

הכשרת מיקרוגל לפסח

כיוון שיש ספק האם הכשרה על ידי אדי מים מועילה, הרי שלגבי פסח, פרט להכשרת המיקרוגל על ידי חימום קערת מים, יש לכסות בפסח את כל המאכלים שאותם מחממים במיקרוגל. בנוסף, אשכנזים צריכים להגעיל את צלחת המיקרוגל במים רותחים (או לכל הפחות לערות מים רותחים משני הצדדים, ולכסות לגמרי כל מאכל שמתחמם במיקרוגל (כולל החלק התחתון) בניילון נצמד או בכיסוי המתאים למיקרוגל).

סיכום

אם השתמשו במיקרו לבשרי ולחלבי ללא כיסוי, יש להכשיר את המיקרוגל באופן הבא:

 • ניקוי המיקרוגל
 • המתנה של עשרים וארבע שעות
 • לשים קערה עם מים ולחמם עד שיעלה אדים כמה דקות (לחכות שיתקרר בטרם מוציאים, מחשש סכנה).

בפסח, פרט להכשרה הנ”ל יש לכסות את כל הדברים שמחממים במיקרוגל, וכן לעשות הגעלה לצלחת המיקרוגל.

הכשרת מיקורגל טרף: אם מדובר במיקרוגל שמשתמשים בו באופן קבוע לחימום מאכלים טרפים, ראוי שלא להשתמש בו על ידי הכשרה אלא רק בכלים המכוסים בשני כיסויים. אם מדובר בתקלה חד פעמית, ובפרט כשיש עוד ספקות, ניתן להקל ולהכשיר את המיקרוגל בדרך שהזכרנו, אולם פרט להכשרה זו צריך להגעיל את צלחת המיקרוגל (ולספרדים די בניקוי הצלחת).

Print Friendly, PDF & Email
0
  0
  הספרים שלך
  סל שלך ריקחזרה לחנות
   חישוב המשלוח