בין פסח לשבועות

הכשרת המטבח לפסח

בפינה 'הכשרת כלים לקראת פסח' הסברנו את ההבדל בין כלים שאינם בשימוש בפסח, אותם יש לנקות מחמץ דבוק אך לא מחמץ בלוע, ובין כלים שעתידים להשתמש בהם

קרא עוד »

הכשרת כלים לקראת פסח

בימים שלקראת חג הפסח, עם ישראל מתעסק בנקיון הבית ובהכשרת הכלים והמטבח. רבים מן האנשים כיום אינם מכשירים את כלי החמץ על מנת להשתמש בהם בפסח, כיוון

קרא עוד »

כשרות תרופות לפסח

יש תרופות שנוות שמעורבים בהם חומרים לא כשרים או חומרים שאינם כשרים לפסח (כגון עמילן חיטה או אלכוהול). האם בשל כך צריך להקפיד על כשרות לתרופות בפסח?

קרא עוד »

הלכות ארבע כוסות – א

מקור ארבע כוסות שתיית ארבע כוסות היא תקנה החורזת ומלווה את מהלך ליל הסדר. המשנה (פסחים צט:) אומרת: ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין. הגמרא (קח:

קרא עוד »

הלכות ארבע כוסות – ב

בפינה 'הלכות ארבע כוסות – א' ביררנו את יסוד חובת שתיית ארבע כוסות בליל הסדר, ואת כמות היין שצריך לשתות בכל כוס. כעת נבחן כמה שאלות נוספות

קרא עוד »

מדוע שותים ארבע כוסות יין?

שמחה ביין חכמים תיקנו ארבע כוסות על יין בכדי להראות חירות בליל הסדר, וגם כנגד ארבע לשונות גאולה: 'והוצאתי', 'והצלתי', 'וגאלתי', 'ולקחתי'. מדוע תיקנו חכמים דווקא על

קרא עוד »

אמירת הלל ביום העצמאות

האם צריך לומר הלל ביום העצמאות? בגמרא (ערכין י ע"א, ועוד) נאמר שיש שמונה עשר ימים שאומרים בהם הלל שלם ("גומרים את ההלל"). אולם מהגמרא במסכת פסחים

קרא עוד »

גזל במדורת ל"ג בעומר

ילדים מסתובבים בחוצות העיר או היישוב בכדי לחפש עצים למדורה. האם הם רגישים לאיסור גזל? האם הם שמים לב שמשטח עץ שהם לוקחים אולי משמש לבנייה? האם

קרא עוד »

גילוח בספירת העומר

הרב ליכטנשטיין זצ"ל במהלך ימי ספירת העומר נפטר מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל. קשה לתאר את מו"ר במלים. אי אפשר לתאר דמות נעלה כל כך בכתיבה או

קרא עוד »

השוכח לספור יום אחד

השוכח לספור יום אחד האם ממשיך לספור? כתב בעל הלכות גדולות (הובא בתוספות מנחות סו ע"א ד"ה זכר; מגילה כ ע"ב ד"ה כל): פסק בהלכות גדולות שאם

קרא עוד »

התהליך של ספירת העומר

"וספרתם לכם" מצוות עשה מן התורה לספור חמישים יום, החל ביום הקרבת העומר מן השעורים (ט"ז בניסן) וכלה ביום הקרבת שתי הלחם מן החיטים (חג השבועות). וזו

קרא עוד »

יום העצמאות מוקדם

השנה חל ה' באייר ביום שישי, כפי שהיה בהקמת המדינה. למרות זאת, כיוון שציון יום העצמאות ביום שישי עלול לגרום לחילול שבת המוני, הוחלט כבר בשנותיה הראשונות

קרא עוד »

מדממה לחיבוק – יום השואה

שהכל נהיה בדברו כשבוע לאחר חג הפסח חל יום השואה. יהודים רבים בגטו, למרות עבדותם, לא איבדו את חירותם, ולמרות התנאים הקשים זכרו כי הרוח היא השולטת

קרא עוד »

פסח שחל בשבת

פסח שחל בשבת כאשר יום טוב ראשון של פסח חל בשבת, יש כמה הלכות מיוחדות שנוגעות הן לחג הפסח והן לשבתות שלפניו ושלאחריו. אמירת 'ויהי נועם' במוצאי

קרא עוד »

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך