כמה מצה צריך לאכול בליל הסדר?

Print Friendly, PDF & Email

מצוות אכילת מצה בליל הסדר היא מצווה מן התורה, שהרי התורה אומרת “בערב תאכלו מצות” (עיינו בגמרא בפסחים קכ.).  

כמה צריך לאכול?

ישנן שלוש שיטות מהו שיעור כזית:

 • השיעור הגדול (חזו”א, לפי תוס’): 47.5 סמ”ק.
 • השיעור הבינוני (ר’ חיים נאה, לפי תוס’): 27 סמ”ק.
 • השיעור הקטן (ר’ חיים נאה, לפי הרמב”ם): 19 סמ”ק.

יש הנוהגים לחשב ‘כזית’ במשקל. אולם, מדברי המשנה והראשונים והפוסקים, עולה שיש לחשב ‘כזית’ במידת נפח (וחלק מן הספרדים משערים בכל זאת במשקל). דבר זה משפיע רבות על שיעור אכילת מצה, כיוון שהמשקל הסגולי של מצה הוא חצי מן המים. דהיינו, מי שאוכל לפי משקל, אוכל כפול ממי שאוכל לפי נפח!

נתרגם את הדברים למצות של ימינו (החישוב נעשה במצות מכונה כי גודלן אחיד, אולם ראוי לקחת עבור מצווה זו חתיכה בגודל דומה, גם כשאוכלים ממצות יד): מצת מכונה שוקלת כ-30 גרם, אולם הנפח שלה הוא כ-60 סמ”ק.

אנחנו נחשב להלן את השיעורים בסמ”ק, שכאמור זו שיטת האשכנזים ורבים מן הספרדים (ומי שמחמיר לפי משקל, יצטרך להכפיל).

 • מצוות אכילת מצה שבתחילת הארוחה (לשני הזיתים ביחד) – שלושת רבעי מצה (ולפחות חצי). זו האכילה החשובה ביותר, כי היא מן התורה.
 • זית לכורך (שהוא דרבנן): חצי מצה. מי שקשה לו – שליש מצה.
 • זית לאפיקומן (שלרוב הדעות גם הוא מדרבנן): אם לא קשה – שלושת רבעי מצה. אם קשה: חצי מצה או אפילו שליש מצה.

מצות אלו, ובעיקר את המצה הראשונה, צריך לאכול ממצה שמורה. עדיף לאכול מצות אלו ממצת יד שמורה, שנאפתה לשם מצת מצווה (ויש האוכלים מצת מכונה שמורה). יש לאכול בהסבה, ולשמוח בזכות שיש לנו פעם בשנה, לקיים מצוות אכילת מצה.

 

 

הכמות שצריך לאכול

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
0
  0
  הספרים שלך
  סל שלך ריקחזרה לחנות
   חישוב המשלוח