0 0.00

עוד בנושא:

מדיח כלים

Print Friendly, PDF & Email

האם ניתן להשתמש באותו מדיח כלים לשטיפת כלים בשריים וחלביים?

 

שטיפה משותפת

שטיפת כלים בשריים וחלביים יחד עלולה לגרום למגע של שאריות בשריות וחלביות בכלים, ועל ידי כך להטריף את הכלים. לכן אין לשטוף כלים בשריים וחלביים במדיח כלים ביחד (שו”ת אגרות משה או”ח א,קד ועוד. אם בכל זאת שטפו את הכלים יחד, ייתכן שיש מקום להקל בדיעבד, מפני שהסבון פוגם את הטעם).

אך האם ניתן לשטוף כלים בשריים וחלביים במדיח כלים בזה אחר זה? כמעט כל התשובות שנכתבו בנושא ניתנו לפי עשרות שנים ומאז זרמו מים רבים במדיחים, ואופן פעולת מדיחי הכלים כיום משפיע על פסיקת ההלכה, גם לקולא וגם לחומרא.

 

שאריות המזון

הבעיה המרכזית בשימוש במדיח לבשרי ולחלבי היא שאריות האוכל, שנשטפות במים רותחים ומתרכזות במסננת הנמצאת בתוך המדיח.

לדעת הרב פיינשטיין (שם), ניתן להשתמש במדיח לכלים בשריים ואחר כך לכלים חלביים, אם מחליפים את המגשים שעליהם מונחים הכלים. לדעתו, גוף המדיח עצמו איננו טרף למרות השאריות, משום שהשאריות בטלות בששים במים, ולכן אין הן אוסרות את הדפנות (אך הן אוסרות את המגשים עצמם, כי הן נוגעות ישירות במגשים).

הרב רוזן (תחומין י”א) חולק על היתר זה. לדעתו, אמנם כאשר המדיח מלא במים יש ביטול בששים, אולם כאשר המדיח מתרוקן נשארים מעט מאוד מים במדיח, והשאריות צבורות במסננת, וכעת השאריות כבר אינן בטלות בששים.

אולם כיום רגילים לשטוף מעט את הכלים בטרם הכנסתם למדיח, ובנוסף, כיום הסבון חזק יותר. לכן, בסיום השטיפה כמעט אי אפשר למצוא גרגר של בשר או של חלב, ואף אם נשארת חתיכה מסוימת, הרי שהיא פגומה ואף בטלה בששים.

 

הסבון

ייתכן שניתן להקל גם לגבי המגשים. השו”ע (יו”ד צה,ד) פוסק שאם נותנים תחילה אפר (שטעמו פגום) ורק אז מים חמים, אין איסור בהדחת כלים בשריים וחלביים בתוך סיר. לכן, נתינת סבון על הכלים (ובפרט סבון של מדיח כלים, שחזק פי כמה מסבון כלים רגיל) לפני הדחתם מונעת מהכלים להיטרף כיוון שהסבון פוגם את טעם השאריות (דרכי תשובה ס”ק פד).

בעבר היו שמים את הסבון בתא הגדול, ביחד עם הכלים שעל המגשים. כך, היה הסבון מתחיל לפעול מיידית. אולם כיום ישנו תא קטן שבו שמים את הסבון, ובמדיחים רבים הסבון נכנס לפעולה רק באמצע השטיפה (אם המידע לא מופיע בחוברת ההפעלה של המדיח ניתן לברר זאת ישירות עם החברה). במציאות שכזו הסבון איננו מועיל, שהרי בהתחלה יש שטיפה של מים חמים ללא סבון, והמגשים נעשים בשריים, ואם כך, שוב אי אפשר להשתמש במגשים לכלים חלביים.

כדי למנוע בעיה זו, ניתן להכניס סבון (רצוי נוזל ולא טבליה שפעמים רבות נרטבת מהמים, נדבקת ולא מתמוססת) לתא הגדול שבו נמצאים הכלים על המגשים (בנוסף לסבון הרגיל שבתא הקטן). באופן זה מתחיל הסבון שבתא הגדול לפעול מיידית, ופוגם את המים ואת שאריות האוכל המועטות הנמצאות במדיח, כך שהמגשים לא נהיים בשריים או חלביים.

בדרך זו ניתן להשתמש במדיח לכלים בשריים ואחר כך לכלים חלביים (או להפך), אף שמשתמשים באותם מגשים (גם בשו”ת יביע אומר י, יו”ד ד, הקל שכאשר הסבון פוגם אין צורך להחליף מגשים).

 

בישול בשר בחלב בשאריות

בעיה נוספת שעלולה להיות בשימוש במדיח לכלים בשריים ולכלים חלביים בזה אחר זה היא בישול השאריות הבשריות והחלביות אלו באלו (משום שעצם הבישול של בשר בחלב אסור, גם אם אינו נאכל). עקרונית ניתן להקל משום שטעם השאריות נפגם ע”י הסבון, אך מכל מקום רצוי לוודא בין הדחה בשרית להדחה חלבית (ולהפך) שהמסננת נקייה.

 

כבולעו כך פולטו

בסיום ההדחה יש שטיפה נוספת במים חמים, שיכולה להוסיף נקודה נוספת לקולא.

כיום, מדיח כלים מגיע בדרך כלל לטמפ’ של שבעים מעלות. אף שבדרך כלל יש צורך להרתיח את המים שבהם מגעילים כלים, ייתכן שלגבי מדיח יש מקום לומר “כבולעו כך פולטו” – כיוון שהמדיח בלע רק על ידי חום כזה, הוא גם יפלוט את הטעם בחום כזה. ואמנם אין אנו מקלים בכך לכתחילה (ובפרט שמדובר בחלקים העשויים מפלסטיק), אבל יש כאן סיבה נוספת המצטרפת להיתר (ויש מקום לדון בכך רבות ואכמ”ל).

הרב פיינשטיין (יו”ד ב,כט) כותב שראוי לעשות בין ההדחה הבשרית להדחה החלבית הדחה ריקה במים חמים. כיום ההדחה האחרונה נעשית כאשר הכלים נקיים לגמרי, ושוב אין שאריות מזון במדיח, ולכן ניתן לראות הדחה זו כהדחה בין המינים, ואין צורך לעשות שוב הדחה שכזו.

 

הלכה למעשה

מעיקר הדין ניתן להשתמש במדיח לכלים בשריים ולכלים חלביים, בזה אחר זה (אך לא ביחד), בתנאים הבאים:

א. לנקות בשטיפה קלה בברז את השאריות הגדולות לפני הכנסת הכלי למדיח.

ב. לוודא שאין שאריות במסננת.

ג. להוסיף מעט סבון בתא הגדול, שבו מניחים את הכלים על המגשים (בנוסף לסבון שבתא הקטן המיועד לסבון).

ד. להיזהר שלא יישארו כלים מהדחה של מין אחד בעת הדחת מין אחר.

מי שמעוניין להדר, ישתדל להשתמש בדרך כלל במדיח למין אחד, ורק בשעת צורך למין השני לפי התנאים לעיל. והרוצה להדר יותר, ימתין 24 שעות בין הדחה ממינים שונים, או יחליף מגשים.

Print Friendly, PDF & Email
0
    0
    הספרים שלך
    סל שלך ריקחזרה לחנות
      חישוב המשלוח