0 0.00

עוד בנושא:

מנהגי אבלות של ספירת העומר ביום העצמאות

Print Friendly, PDF & Email

האם מנהגי האבלות של ספירת העומר נוהגים ביום העצמאות? ומה הדין ביום ירושלים?

יש מנהגים שונים באילו ימים מימי ספירת העומר חלים מנהגי האבלות. לפי כל השיטות, ה’ באייר – יום העצמאות – הוא אחד מהימים שאמורים לנהוג בהם מנהגי האבלות. מנהגי האבלות כוללים איסור נישואין, תספורת, ריקודים ושמיעת מוזיקה. האם דברים אלו מותרים ביום העצמאות?

 

גילוח ביום העצמאות

בנוגע למנהגי האבלות בספירת העומר נקבע, כי כאשר יש אירוע של שמחה במהלך ספירת העומר, כגון ברית מילה או שבע ברכות, מותר לבעל השמחה להתגלח (רמ”א תצ”ג, ב). הטעם לכך הוא שעבור בעל השמחה, יום זה הוא יום טוב (עיינו שולחן ערוך, או”ח תקנ”ט, ט), ולכן לא חלים בו מנהגי אבלות.

לאור זאת יש ללמוד בקל וחומר שביום שמצד עצמו הוא יום טוב, כמו יום העצמאות, מותר להתגלח (הרב יצחק נסים, שו”ת יין הטוב, ח”ב, או”ח, סי’ י”א; הרב אברהם שפירא, הובא בספר הרבנות הראשית, עמ’ 878 , הערה 83; וראו בהרחבה בשחר אהללך, ח”ג, סי’ ל”ו).

אולי אפשר להוסיף רעיון מחודש: יש אומרים שתלמידיו של רבי עקיבא, שבעקבות מותם אנו נוהגים מנהגי אבלות, מתו במרד בר כוכבא (הרב משה צבי נריה, אמונת עתיך 41 , עמ’ 5). כלומר תלמידי רבי עקיבא מתו תוך כדי ניסיון להקים מדינה – דבר שלא צלח עקב חוסר האחדות שהייתה ביניהם. לפי זה, כל עניינו של האבל הוא על כך שלא הצליחו להקים מדינה. ממילא ניתן לומר שביום שהצלחנו להקים בו מדינה – לא חלים מנהגי האבלות!

למעשה, כיוון שיום העצמאות הוא יום של שמחה, מנהגי האבלות של ספירת העומר אינם נוהגים בו, ומותר להתגלח ביום זה. מותר להתגלח כבר מבעוד יום, כחלק מההכנות ליום העצמאות (עיינו שחר אהללך ח”ג, סי’ ל”ז). כמו כן מותרים ביום זה ריקודים ומחולות וכן שמיעת מוזיקה שמחה (שם, סי’ מ’).

 

נישואין ביום העצמאות

לדעת הרב יצחק נסים (שם), כיוון שיום העצמאות הוא יום שנעשה בו נס ומנהגי האבלות בטלים בו, הרי שמותר להינשא בו. אולם שו”ת ישכיל עבדי (ח”ו, סי’ י’, סעיף ב’ אותיות ז—ח) פוסק לאסור (מפני שלדעתו עיקר הנס לא היה בהכרזת המדינה אלא ביום שביתת הנשק בסיום המלחמה, או ביום קבלת ההחלטה באו”ם). כך פסק גם הרב אונטרמן (שו”ת שבט מיהודה, ח”ב, או”ח, סי’ ס’), שסיפר שהתייעץ על כך עם החזון איש וניסה לשכנע אותו להתיר נישואין ביום העצמאות, אולם הדבר לא עלה בידו.

למעשה, רבים נוהגים שלא להתחתן ביום העצמאות (למרות שכאמור בשאר מנהגי האבלות נוהגים להקל לכבוד יום העצמאות).

 

יום העצמאות שלא בזמנו

ברוב השנים, יום העצמאות אינו נחגג בה’ באייר אלא סמוך לו, כדי להימנע מחילול שבת בטקסי יום העצמאות ובחגיגות. זהו ביטוי מרומם לעצמאות המדינה וקידוש השם עצום! לכל מדינה בעולם יש תאריך קבוע ליום העצמאות שלה, ואין מדינה שדוחה את יום העצמאות שלה בגלל חששות דתיים. רק במדינת ישראל אין תאריך קבוע ליום העצמאות, אלא הוא משתנה בהתאם לחששות מחילול שבת. זוהי עצמאות אמיתית – יום עצמאות שנקבע על ידי מלכות ישראל, יום עצמאות שנקבע בהתאם לשמירת השבת.

לכן, בכל שנה יש לחגוג את יום העצמאות ביום שנקבע בחוק לחגוג בו את היום כדי למנוע חילול שבת, וזהו התאריך העיקרי באותה שנה. זהו היום שאומרים בו את ההלל, וזהו היום שמותר בו להתגלח ושלא נוהגים בו מנהגי האבלות של ספירת העומר.

 

יום ירושלים

כיוון שיום ירושלים חל לאחר ל”ג בעומר, ורבים נוהגים להפסיק את מנהגי האבלות אחרי ל”ג בעומר, הרי ששאלת גילוח ושמחה ביום ירושלים קלה יותר. לכן מותר להתגלח, לשיר ולשמוח ביום ירושלים (גם לאלו שעדיין נוהגים בתקופה זו במנהגי האבלות של ספירת העומר).

נוסף על כך, הרבנות הראשית לישראל קבעה שמותר להתחתן ביום ירושלים (עיינו שו”ת שבט מיהודה שם; שו”ת במראה הבזק, ח”ג סי’ נ”ט, עמ’ 101), וכך המנהג המקובל (וראוי להקפיד שהחופה תהיה בליל יום ירושלים אחרי צאת הכוכבים, או ביום ירושלים עצמו לפני השקיעה).

Print Friendly, PDF & Email
0
    0
    הספרים שלך
    סל שלך ריקחזרה לחנות
      חישוב המשלוח