נספח זה מהווה המשך לחוברות “משניות בהירות – אוהבים ללמוד משנה” של כיתות היסוד, וניתנת גם להילמד ללא רקע קודם. שיטת הלימוד כוללת בתוכה לימוד תוכן המשנה על ידי שימוש במיומנויות ללמידת משנה, יחד עם דיון בערכים ובמשמעויות הנובעים מתוך המשנה והמקורות הנלווים.

ההוראה בכללה כוללת שימוש בדרכי הוראה מגוונות: הוראה ישירה-פרונטלית, בניית תרשימי כאמד”ט ושימוש בתרשימים ובדיאגראמות להבנה, לימוד בחברותות, משימות לעבודה עצמית, דיונים בכיתה, וביצוע משימות יצירתיות במגוון דרכים.

הרחבה אודות פרטי שיטת הלימוד ניתן למצוא כאן