שאלה

כאשר שבועות חל צמוד לשבת, ומזג האוויר חם – האם מותר להתקלח?

תשובה

למנהג האשכנזים, אם המים מתחממים בדוד שמש – ניתן להתקלח כרגיל, ואפילו כל גופו בחמין. ויש המקפידים להתקלח במים פושרים בלבד.[1]

אם המים התחממו בבוילר, וכיבו את הבוילר לפני החג, ניתן לרחוץ פניו, ידיו ורגליו (ואולי כל גופו, איבר איבר (רמ”א, תקי”א, ב). ואם רוחץ בפושרים ייתכן להקל יותר).[2] אם לא כיבו את הבוילר (והמים התחממו בו במהלך החג) – אי אפשר להתרחץ במים, כיוון שהרמ”א אסר אפילו איבר איבר. אך כשיש צער אפשר להקל ולרחוץ (עיינו הגהות רע”א, שכ”ו ס”ק א), וראוי שגם במקרה זה ירחצו רק במים פושרים.

למנהג הספרדים, אם המים מתחממים בדוד שמש – מותר להתקלח כרגיל. אם המים מתחממים בבוילר – אם כיבו אותו לפני החג – יכולים להתקלח כרגיל. אם הבוילר נשאר דולק בחג והמים התחממו בו במהלך החג, יכול לרחוץ פניו, ידיו ורגליו (ע”פ שו”ע תקי”א, ב).

כמובן שצריך להיזהר בדברים הבאים:

  • לא להדליק את הבוילר ביו”ט ולא ללחוץ על שום כפתור.
  • לא לחפוף ראש (אם כי מצד הדין יכול לשים שמפו, בלי לחפוף, ולהורידו במים. אבל לכתחילה עדיף לא להסתבך) כדי לא לתלוש שערות.
  • אם הרטיב את שיער, לא יסחטנו, אבל יכול לנגבו במגבת (ועדיף לא להרטיב את השיער מחששות אלו).
  • לא לסרק את השיער (אלא חלש, בצורה שלא ייתלשו שיערות).
  • לא להשתמש בסבון קשה אלא בסבון נוזלי.
________________

[1] טעם המקפידים על מים פושרים בלבד: פשטות פסיקת הרמ”א (תקי”א ב) לאסור רחיצת כל גופו אפילו במים שהוחמו לפני יום טוב (“גזרת מרחצאות”). ובכל זאת ניתן להקל במים פושרים כי לדעת הנודע ביהודה מים פושרים נחשבים מים קרים לעניין גזרת מרחצאות, ואין בהם איסור. טעם המקלים לרחוץ כרגיל בדוד שמש הוא שבדוד שמש לא נעשית שום פעולה אנושית במים (על פי רעק”א, שכ”ו, על מג”א ס”ק ד), ולכן יש מקום להקל בו אפילו יותר ממים שהוחמו לפני יו”ט.

[2] בשבת אין להתרחץ כלל (ובמקום צורך, יש מקום להקל במים פושרים מדוד שמש, או כאשר המים בבוילר ממילא פושרים, כמובן בתנאי שהבוילר מכובה). לכן מי שרוצה להתקלח יעשה זאת לקראת סוף חג השבועות ולא בליל שבת.