שו"ת שמיטה

שימוש בירקות לצרכי קוסמטיקה ורפואה

האם מותר לעשות שימוש במלפפון של קדושת שביעית לצורכי קוסמטיקה? שימוש לאכילה ולהנאה התורה מנחה אותנו כיצד להתייחס לגידולים שקדושים בקדושת שביעית: "והיתה שבת הארץ

Read More »

מתי יש קדושת שביעית בקליפות?

מתי יש קדושת שביעית בקליפות? קליפות תרומה כל דבר שראוי לאכילה יש בו קדושת שביעית ואסור לקלקל אותו (פסחים נב:, רמב"ם שמיטה ויובל ה, יז).

Read More »

חממה רובוטית

הפעלת חממה רובוטית בשמיטה לאחרונה נשאלתי על הפעלת חממה רובוטית בשנת השמיטה. מדובר במכונה שעושה את כל תהליך הגידול בעצמה: תחילה היא שותלת את השתילים

Read More »

תכנים נוספים שעשויים לעניין אותך