0 0.00
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

סוגי העצים שמברכים עליהם

Print Friendly, PDF & Email
האם מברכים דווקא על אילנות מאכל?

בגמרא וברמב”ם (ברכות פ”י הי”ג) לא מצאנו שיש להקפיד לברך דווקא על אילנות מאכל, אלא רק שיש להקפיד לברך על אילנות מלבלבים, וכך כותב היעב”ץ (מור וקציעה רכ”ה, ד”ה כתוב במג”א).

אולם בשו”ת הלכות קטנות (ח”ב סי’ כ”ח) כתב שיש לברך רק על אילנות מאכל, וכן כתבו אחרונים רבים (עיינו חזון עובדיה, פסח, ברכות האילנות, ג, והערה ח). לכאורה, אם הברכה היא על התחדשות הבריאה הסברה נותנת שניתן לברך על כל עץ שפורח, משום שכל עץ כזה מסמל את התחדשות הבריאה. אך ייתכן שאמנם הברכה היא על התחדשות הבריאה, אבל היא נועדה לבטא בעיקר את התחדשות הבריאה בנוגע למאכל בני אדם – התחדשות המאפשרת לנו לאכול מאכלים טובים, ולזכות לאכול לא רק מאכלים בסיסיים כגון לחם ומים אלא גם את פירות האילן.

לפירות האילן יש ערך תזונתי שאין במאכלים הבסיסיים, ופרט לכך פירות הם בדרך כלל מתוקים, מעין “ממתק טבעי”. היינו יכולים לחיות גם בלי ממתק זה, אולם הקב”ה חפץ לא רק להחיות אותנו אלא גם לגרום שחיינו יהיו טובים ונעימים ושתהיה לנו בהם גם הנאה – “להנות בהם בני אדם”. לפיכך, אנו מברכים דווקא על אילנות מאכל מלבלבים, המראים את חידוש הבריאה בנוגע לתוספת הנאת אכילה לבני האדם.

להלכה פסק המשנה ברורה (רכ”ו, ס”ק ב) שניתן לברך רק על אילנות מאכל. עם זאת, מי שבירך בטעות על עץ סרק (מפני שלא ידע שצריך עץ מאכל, או מפני שחשב בטעות שזהו עץ מאכל) – לא יברך שנית, משום שפשטות הגמרא היא שמברכים על כל עץ מלבלב, ובדיעבד ניתן לסמוך על דעת היעב”ץ וספק ברכות להקל. וכן כתבו בשו”ת שבט הלוי (ח”ו, סי’ נ”ג, אות ד) ובחזון עובדיה (שם).

 

עץ שפירותיו מרים

מצד הדין ניתן לברך גם על עץ המוציא פירות מרים (או פירות שראויים לאכילה רק באמצעות עיבוד או ערבוב עם מאכל אחר), כיוון שניתן למתק את הפירות ולאוכלם (חזון עובדיה שם). אולם לכתחילה טוב לברך על אילן שמוציא פירות הראויים למאכל.

 

עץ שכבר לא נותן פירות

האם ניתן לברך על עץ זקן או חולה וכדומה, שלא ייתן יותר פירות? לפי הסברה שכתבנו לעיל, שעיקר הברכה הוא על ההתחדשות שממנה הפרי יוצא, לכאורה אין לברך על עץ זה.

למרות זאת, מסתבר שניתן לברך במקרה זה: ראשית, יש כאמור שיטות הסוברות שניתן לברך גם על עצי סרק (כפי שראינו לעיל). שנית, ייתכן שכאשר מין מסוים של עצים נותן פרי אפשר לברך על כל העצים ממין זה, גם אם אילן מסוים אינו נותן פירות (עיינו שו”ת ישכיל עבדי ח”ז, או”ח, סי’ י”ב אות ג, שכתב סברה זו בהקשר מעט שונה).

למעשה, לכתחילה טוב להדר ולברך על עץ שנותן פירות (עיינו שו”ת להורות נתן ח”ה סי’ ח’). אולם מעיקר הדין אפשר לברך גם על עץ זקן שאיננו נותן פירות. מכל מקום, אף שטוב להחמיר לכתחילה ולא לברך על עץ שלא ייתן פירות כלל, ניתן לכתחילה לברך על עץ שייתן פירות רק לאחר זמן רב (ואפילו לאחר כמה שנים).

Print Friendly, PDF & Email
0
    0
    הספרים שלך
    סל שלך ריקחזרה לחנות
      חישוב המשלוח