שבת

קידוש הבוקר

הגמרא בפסחים (קו.) קובעת שיש לקדש את השבת גם ביום: ‘זכור את יום השבת לקדשו’ – זוכרהו על היין בכניסתו. אין לי אלא בלילה, ביום

קרא עוד »

נוסח הקידוש

פסוקי ‘ויכולו’ עיקרו של הקידוש מורכב משתי ברכות: ברכת הגפן (“בורא פרי הגפן”) וברכת הקידוש (“מקדש השבת”). לפני שתי הברכות אנו אומרים את פסוקי ‘ויכולו’.

קרא עוד »

קידוש על היין

הקידוש צריך להיאמר על כוס יין, כפי שנאמר בפירוש בדרשת הגמרא בפסחים (קו.): תנו רבנן… ‘זכור את יום השבת לקדשו’ – זוכרהו על היין בכניסתו.

קרא עוד »

מצוות הקידוש

מצוות הקידוש המצווה לקדש את השבת בכניסתה היא מצווה מן התורה, הנלמדת מן הפסוק “זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ” (שמות כ’, ז). כך נאמר בגמרא

קרא עוד »

כמה נרות מדליקים?

הדלקת שני נרות מעיקר הדין די בהדלקת נר אחד בלבד. עם זאת, מדברי כמה ראשונים עולה שנהגו להדליק שני נרות. הראבי”ה (סימן קצ”ט) מציע שני

קרא עוד »

קבלת שבת מוקדמת

בימות הקיץ יש הנוהגים לקבל את השבת ולהתפלל ערבית מבעוד יום, כדי שילדיהם יהיו ערים בזמן הקידוש והסעודה ולא יצטרכו ללכת לישון בשעה מאוחרת. באופן

קרא עוד »

ברכת הילדים

רבים נוהגים לברך את ילדיהם בליל שבת לפני הקידוש. הברכה נפתחת במילים “ישימך א-להים כאפרים וכמנשה” (בראשית מ”ח, כ) לבן, או “ישימך א-להים כשרה, רבקה,

קרא עוד »

שלום עליכם ואשת חיל

בגמרא בשבת (קיט:) נאמר: תניא, רבי יוסי בר יהודה אומר: שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע.

קרא עוד »

איזו חלה בוצעים?

כפי שלמדנו, בשבת יש חובה לברך על שני כיכרות. למדנו גם שלהלכה, בשעת הברכה יש להחזיק את שני הכיכרות אך לבצוע רק אחד מהם, וכך

קרא עוד »

כיסוי החלות

בגמרא בפסחים (ק:) נאמר: אין מביאין את השולחן אלא אם כן קידש, ואם הביא – פורס מפה ומקדש. הגמרא קובעת שיש להביא את השולחן עם

קרא עוד »

לחם משנה

בגמרא (שבת קיז:) מבואר שיש לבצוע בשבת על שני כיכרות: אמר רבי אבא: בשבת חייב אדם לבצוע על שתי כִּכָּרות, דכתיב ‘לחם משנה’. דין זה

קרא עוד »

אכילת לחם בסעודות השבת

האם חייבים לאכול לחם בסעודות השבת, או שאפשר לאכול בהן דברים אחרים? התשובה לשאלה זו עולה מדיון הגמרא בהקשר אחר. הגמרא (ברכות מט:) קובעת שהשוכח

קרא עוד »

חימום גבינה צהובה בשבת

חימום גבינה צהובה בשבת כאשר אנו באים לדון בחימום גבינה צהובה בשבת, עלינו להבחין בין שלושה מקרים: פיצה שנאפתה בתנור כל צרכה, וכעת היא קרה

קרא עוד »

ספרים שעשויים לעניין אתכם:

 • סט פורים וימי ניסן ואייר

  98.00
  הוספה לסל
 • תפילין – הלכה ממקורה

  59.00
  הוספה לסל
 • פורים – הלכה ממקורה

  59.00
  הוספה לסל
 • ליל הסדר – הלכה ממקורה

  49.00
  הוספה לסל
 • ימי ניסן ואייר – הלכה ממקורה

  44.00
  הוספה לסל