0 0.00
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שטיפת כלים בשבת

Print Friendly, PDF & Email

שאלה

האם אדם שרגיל במשך השבוע להשאיר כלים בכיור, צריך לנהוג כך גם בשבת ולא לשטוף כלים מעבר למה שהוא רגיל? או שמא גם אדם שלא מקפיד שהכיור יהיה נקי, אך בשבת רוצה שהמטבח יהיה נקי אחרי הסעודה, רשאי לשטוף את הכלים בשבת?

תשובה

המשנה (שבת קיג.) אומרת שמותר לקפל בגדים בשבת (בדרך המותרת בשבת – עיינו שו”ע, או”ח ש”ב), אם הקיפול נעשה לצורך השבת. אך אם הקיפול הוא לצורך מוצאי שבת – הדבר אסור. הגמרא (קיח.) מביאה ברייתא האומרת דברים דומים ביחס לשטיפת כלים בשבת:

תנו רבנן: קערות שאכל בהן ערבית מדיחן לאכול בהן שחרית, שחרית – מדיחן לאכול בהן בצהרים, בצהרים – מדיחן לאכול בהן במנחה. מן המנחה ואילך שוב אינו מדיח. אבל כוסות וקיתוניות וצלוחיות, מדיח והולך כל היום כולו, לפי שאין קבע לשתיה.

אם כן, מותר לשטוף כלים בשבת עבור הסעודה הבאה, ולכן משעות אחר הצהריים אסור לשטוף כלים, שהרי אין לו צורך בהם בשבת. עם זאת, מותר לשטוף כוסות וצלוחיות במהלך כל היום, כיוון שיש סיכוי שיצטרכו לשתות בהן גם מן המנחה ולמעלה. וכך נפסק בשולחן ערוך (שכ”ג, ו).

מדוע נאסרה שטיפת הכלים לצורך מוצאי שבת? הרמב”ם (שבת פכ”ג ה”ז) מבאר ששטיפת הכלים נחשבת כתיקון כלי, ולכן הדבר אסור בשבת (אך אין זה תיקון של ממש אלא רק פעולה שדומה לתיקון, ולכן מותר לשטוף את הכלים אם יש בהם צורך לשבת עצמה). אולם הראב”ד (שם) כותב ש”כל זה אינו אסור אלא מפני שהוא טורח לחול”, כלומר, האיסור הוא מפני שאדם טורח בשבת לצורך יום חול: השבת קדושה מאוד. כאשר אדם טורח בשבת עבור יום חול, הרי שיש בכך זלזול בקדושת השבת, ולכן אסרו חכמים טִרחה בשבת עבור יום חול (וייתכן שזו גם כוונת הרמב”ם, עיינו מגיד משנה שם ושו”ת הרדב”ז, ח”ה סימן ק”ל, ואכמ”ל).

 

שטיפת כלים כדי שהמטבח יהיה מסודר

האם מותר לשטוף כלים כדי שהמטבח יהיה מסודר? המשנה ברורה (ש”ב ס”ק יט) כותב בשם המגן אברהם (ס”ק ו) ביחס להצעת המיטה בשבת:

אין מציעין משבת למוצאי שבת. ומכל מקום אם המטה עומדת בביתו והוא דבר מגונה ובזיון לשבת שיעמוד כך – מותר להציע, דמקרי צורך שבת.

כלומר, על אף שאין לאדם צורך בסידור המיטה הוא שטיפת הכלים עבור השבת, הרי שאם השארתם בצורה לא מסודרת גורמת ביזיון לשבת, מותר לסדר את המיטה ולהדיח את הכלים. ובשו”ת מהרש”ג (ח”א, או”ח, סימן ס”א) הוסיף, שאף אם עושה כדי שהבית יהיה נאה יותר (והדבר חשוב לו לשבת), ולא רק כדי למנוע ביזיון, מותר להדיח כלים או להציע את המיטות:

אם רוצה להציע המטות או להדיח כלים בשבת בשביל שהבית [יהיה] נאה יותר… כי הם קישוט להבית, אזי באמת מותר להדיח ולהציע גם בשבת.

 

יישום הדין

כיצד מיישמים הלכה זו למעשה? מסתבר שהיישום משתנה ממקום למקום. לדוגמה, השארת כלים בכיור מסעודת ליל שבת עד מוצאי שבת – מפריעה כיום לאנשים רבים. לכן, בדרך כלל שטיפת כלים מלוכלכים מסעודת ליל שבת היא בדרך כלל צורך השבת.

לעומת זאת, לגבי שטיפת כלים מסעודת יום השבת, הרי שעבור רוב האנשים, השארת כלים בכיור במשך כמה שעות איננה מפריעה. בנוסף, צריך לדאוג לכך שהשבת לא תהפוך ליום של טִרחה וליום של הכנה לחול. לכן, בדרך כלל אין לשטוף את הכלים מסעודת הצהריים. עם זאת, אנשים שרגילים לשטוף כלים ולרוקן את הכיור מיד לאחר כל ארוחה בימות החול, והדבר משמעותי עבורם גם בשבת, יכולים להקל לשטוף גם את הכלים של סעודת הצהריים, מצד כבוד השבת (עיינו שולחן שלמה, או”ח שכ”ג, ו, ס”ק ג. וכל זה בתנאי שהמטרה היא באמת הניקיון והסדר בשבת עצמה, ולא חיסכון במשימות במוצאי שבת).

האם אדם שלא רגיל לשטוף כלים בימות החול מיד לאחר הארוחה, אבל הדבר חשוב לו בשבת מפני “כבוד השבת”, יכול לשטוף כלים בשבת? כיוון שהמטרה היא כבוד שבת, ובהנחה שאכן הדבר משמעותי לשבת, אינני רואה איסור בדבר. כמו כן מסתבר שכאשר יש כמות כלים חריגה (כגון שהיו אורחים ויש כעת כלים מלוכלכים רבים מאוד במטבח) – מותר יהיה לשטוף כלים גם לאדם שלא רגיל לשטוף כלים מיד לאחר הארוחה. אולם בכל המקרים הללו  צריך שהמטרה תהיה באמת כבוד השבת, ולא חסכון זמן במוצאי שבת.

 

סידור הכלים במדיח

האם מותר לסדר את הכלים במדיח? לכאורה הדבר אסור, שהרי זו ממש הכנה מקודש לחול. אולם יש מקום לדון בכך. השארת הכלים במדיח מאפשרת להשאיר את הכיור נקי בשבת עצמה. לכן, אדם שחשוב לו שהכיור יהיה נקי לצורך השבת, יכול לשים את הכלים במדיח, שהרי הוא עושה זאת לצורך השבת. עם זאת, צריך לעשות זאת באופן שאינו גורם לטִרחה יתירה, ושאינו ניכר שעושה זאת לצורך יום חול. לכן, ניתן להוריד את הלכלוך ואולי אף לשטוף קלות במים (שהרי אנשים רבים עושים כך גם כששמים בכיור, בכדי שלא יהיה לכלוך בכיור, והשארתם שם תהיה נעימה יותר) ולשים אותם במדיח, אך לא יתעמק בסידור הכלים במדיח. ומעין זאת כתב גם בשו”ת אגרות משה (או”ח, ח”ד, סוף סימן ע”ד):

כלים מלוכלכים מסעודת שבת האם מותר להניחם במדיח הכלים (דישוואשער) לרחצם לאחר השבת, וכן האם מותר לסדרם כפי שצריך להדחתם.

תשובה: מותר, ואין בזה משום הכנה, שבשביל היום טוב לאנשי הבית שלא יתראו בבית במקום שבאים לשם כלים מלוכלכים, וטוב יותר להניחם שם מלכסותם. אבל לסדרם בכוונה אסור מצד הכנה, ולפעמים גם משום בורר. ובלא כוונה, אלא שמתחלה לסלקן מעל השלחן היה נקל לסלק גדולים עם גדולים וקטנים עם קטנים – מותר.

חשוב לשים לב מראש שאין במדיח הכלים נורות העשויות להידלק בשבת במהלך פתיחת הדלת או במהלך הנחת הכלים, וכמובן שאין להפעיל את המדיח בשבת, גם לא באמצעות שעון שבת (אלא אם המדיח הותאם לשימוש בשבת על ידי טכנאי של צומת וכדומה).

לכן למעשה, אם רוצים לשים כלים במדיח בכדי שהכיור יהיה נקי יותר לכבוד השבת, מותר לעשות זאת, אם אין בכך טִרחה יתירה. כמו כן מותר להוריד את הלכלוך מהצלחות ולשטוף קלות במים (בדומה למה שעושים כששמים כלי בכיור), אך לא להתעמק בסידור הכלים במדיח, על מנת להימנע מבעיות נוספות של בורר.

 

פינוי השולחן לאחר סעודה שלישית

האם ניתן לפנות את השולחן בסיום סעודה שלישית, לפני צאת השבת? כפי שראינו, ניתן לעשות פעולות המסייעות לשבת עצמה. לכן מותר להסיר כלים מן השולחן ולהחזירם למקרר בסעודות הראשונות של השבת. אולם בסעודה שלישית, המסתיימת ממש לקראת מוצאי שבת, אין להוריד כלים, שהרי אין כאן כל צורך לשבת (אלא אם כן רגילים לפנות את הכלים המלוכלכים לקראת מנה אחרונה, כדי שיהיה נעים יותר בשעת אכילתה וכדומה).

Print Friendly, PDF & Email
0
    0
    הספרים שלך
    סל שלך ריקחזרה לחנות
      חישוב המשלוח