תפילה כמפגש

את התפילה אנחנו פוגשים מדי יום, אך לצערנו, אנו מתקשים לחוש במהלכה את המפגש עם הקב”ה. הספר ‘תפילה כמפגש’ נכתב על ידי הרבנים אלי טרגין ומיכאל רובינשטיין מתוך רצון לבסס את חוויית התפילה כחווייה של מפגש עם הקב”ה. הספר אוגד בתוכו את רוב הלכות תפילה (על פי פסקי הרב רימון), ושואף להתחבר למשמעות הרוחנית של התפילה על ידי עיון מעמיק בהלכותיה. הקורא בספר מוזמן למסע שתחילתו בהלכה וסופו בתוך הנשמה, בשאיפה להתחדשות של ממש בחוויית התפילה.

הכרך הראשון מציג את “מסקנות הלימוד” ומשרטט תמונה בהירה של הלכות תפילה, תוך תמצות העקרונות המרכזיים.

קטגוריה: