נספח זה מהווה המשך לחוברות “משניות בהירות – אוהבים ללמוד משנה” של כיתות היסוד, וניתנת גם להילמד ללא רקע קודם.

שיטת הלימוד כוללת בתוכה לימוד תוכן המשנה על ידי שימוש במיומנויות ללמידת משנה, יחד עם דיון בערכים ובמשמעויותהנובעים מתוך המשנה והמקורות הנלווים.

הפתח להבנת המשנה טמון בהבנת מבנה המשנה ומושגי התוכן המרכזיים. לכן בתחילתו של כל לימוד ישנה התייחסות למושגי התוכן החדשים והתלמידים נדרשים לשים לב למבנה המשנה על ידי שימוש בכלי של תרשים כאמד”ט – חלוקת המשנה לרכיבי מבנה: כותרתאומרמקרהדין וטעם וארגונם בתרשים צבעוני של המשנה. תרשים זה מארגן בצורה ויזואלית מסודרת את הדינים שבמשנה, המחלוקות ושאר הפרטים (הסבר נוסף על תרשימי כאמד”ט בקישור הזה).

לאחר מכן נעשה לימוד תוכן המשנה על ידי שימוש במיומנויות נוספות: סיפור המקרים במשנה, השוואות בין חלקים שונים, זיהוי נושא המחלוקת ונקודת המחלוקת ועוד. אנחנו רואים חשיבות גדולה בכך שהתלמיד יבין את תוכן המשנה מתוך הכתוב ויתמודד עם לשון המשנה (ולא יקבל מאיתנו את ההסבר של המשנה כולה בשלמותו). אנו משתדלים שהתלמיד יהיה מודע לתהליכי הלמידה שהוא מבצע ולמיומנויות שהוא רוכש ולכן בחוברת מצוינות במפורש מטרות הלמידה לתלמיד ואף הכלים שמשמשים ללמידת משנה. העיון בלשון המשנה ותהליך ההבנה אינו רק תהליך פורמאלי, אלא מקפצה לשלב הבא – להפנמה.

בשלב הבא נעשה מאמץ גדול לקשר את המשנה לעולמם של התלמידים – הן ברובד האישי-מוסרי, הן ברובד החברתי והן ביחס שלו אל ‘העולם הגדול’. קישור זה נעשה על ידי דוגמאות (בחוברת ובמדריך למורה), משימות יישום (כנ”ל), מקורות להרחבה, תמונות שמעוררות מחשבה, משפטים למחשבה השזורים במהלך הלימוד, והצעות לדיונים בכיתה ולפעולות למידה נוספות (בעיקר במדריך למורה). המקורות להרחבה המצויים ברוב היחידות מטרתם היא להוסיף רובד נוסף של לימוד ומשמעות יחד עם הכרות רחבה יותר עם התורה שבעלפה.

סיכום החומר מהווה גם הוא חלק מרצף הלימוד, הסיכום כולל משימות מגוונות ויצירתיות יחד עם מחשבה רפלקטיבית על החומר הנלמד. הסיכום מעניק ללמידה הסתכלות כללית והעמקה במשמעות הדברים יחד עם הוספת יצירתיות ועניין.

ההוראה בכללה כוללת שימוש בדרכי הוראה מגוונות: הוראה ישירה-פרונטלית, בניית תרשימי כאמד”ט ושימוש בתרשימים ובדיאגראמות להבנה, לימוד בחברותות, משימות לעבודה עצמית, דיונים בכיתה, וביצוע משימות יצירתיות במגוון דרכים.