ברוכים הבאים

לעמוד הבית של סדרת מסע אל המשנה

טעימה מחוברות מסע אל המשנה 

מדריך למורה מסע אל המשנה חלק א

המדריך למורה

רצים למשנה ‘החותם’ – לימוד משניות פרק אלו מציאות

רצים למשנה ‘מגילת הנחושת’– לימוד משניות פרק השוכר את האומנים ופרק השוכר את הפועלים

מדריך למורה מסע אל המשנה חלק ב

מסע אל המשנה 

מדריך למורה מסע אל המשנה חלק ג – בפיתוח

להשתלמות מסע אל המשנה לחט”ב