new_banner-12
מתחילים
בחודש אב!
לאן אתם רצים?

ימי החופש מעמידים אתגר גדול למשפחה, שעות הפנאי הרבות והעדר המסגרת יוצרים מצב של שחרור וחופש ללא תוכן ומשמעות. אל חלל זה הקמנו את פרויקט רצים למשנה המאפשר לכל לומד לחוות למידה משמעותית בימי החופש.

 
כיצד זה עובד? 
 
באמצעות סרטונים קצרים בני 5-10 דקות אנו מעבירים את הלומד חוויה למידה משמעותית בשיטת ‘הכאמד”ט’. בסיום הסרטון אנו מציגים ללומד חידות ומשימות הבאות להעמיק ולהשריש את הידע הנלמד בסרטון.
 
מפעילות המחלקה
 
סרטונים – כתיבה, בימוי, הפקה, עריכה של סרטונים חינוכיים   
 
למידה חוויתית – פיתוח וכתיבה תוכן המותאם לפעילות חוויתית 
 
הפקות דפוס – כתיבה, עריכה, עיצוב של חומרים חינוכיים
 

פיתוח ימי שיא – פיתוח של ימי חוויה ושיא סביב תוכן חינוכי

 

מנהלת תכנית רצים למשנה – שירה פלברט – shira@sulamot.org