0 0.00
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

החובה לשים סינון בפלאפון

Print Friendly, PDF & Email

סינון סמארטפון – חובה הלכתית?

התמודדות מורכבת שרבים נחשפים אליה בשנים האחרונות היא הפלאפון החכם. האם קיימת חובה הלכתית ותורנית להתקין בו תכנת סינון?

הסתכלות אסורה

הסתכלות בתמונות לא צנועות לשם פריצות בוודאי אסורה גם דרך הפלאפון. אלו מראות מושכים ומגרים, שבוודאי גורמים לעבור על “ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם”, ובוודאי גורמים להרהור רע, ולכן פשוט וברור שהדבר אסור. דברים אלו אסורים גם לבנות (ילקוט שמעוני שמו”א ט, רמז קח; שו”ת שבט הלוי ה, קצו; אגרות משה אבה”ע א, סט). הרמב”ם (הלכות תשובה פ”ד ה”ד) כותב כמה חמורה הסתכלות בעריות:

המסתכל בעריות מעלה על דעתו שאין בכך כלום שהוא אומר וכי בעלתי או קרבתי אצלה, והוא אינו יודע שראיית העינים עון גדול שהיא גורמת לגופן של עריות שנאמר ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם.

ההנאה בראייה היא הנאה הנובעת רק מן הרוח ללא שילוב של הגוף, ומחוברת לנקודה הפנימית של האדם, ולכן יש בכך פגם גדול אף שאין בה מעשה. נוסף על כך, כאשר אדם שקוע בהסתכלות ובהרהורי עבירה, העבירה מלווה אותו ללא הגבלת זמן, והוא יכול להוסיף ולחטוא כרצונו, כך שהוא ייכשל בחטא זה הרבה יותר מחטאים אחרים. לכן הדגישו חז”ל ש”הרהורי עבירה קשו מעבירה” (עיינו יומא כט:; רש”י שם ורמב”ם, מורה נבוכים, ח”ג ח’) – הדמיון לעתים גדול מן המעשה, כי המעשה הוא הנאה מסוימת ומוגבלת בעוד הדמיון מכיל גם הנאות לא ריאליות.

איסור הבא לאדם בעל כרחו

הגמרא במסכת בבא בתרא (נ”ז ע”ב) דנה באדם שעובר ליד נשים שעושות כביסה ובעל כרחו רואה מראות לא צנועים. לפי מסקנת הגמרא, אם יש דרך אחרת שבה האדם יכול ללכת (“איכא דרכא אחרינא”), חובה עליו ללכת בדרך זו. לפי זה, לכאורה, כל עוד לא היתה תוכנת סינון ייתכן שהיה ניתן להגדיר את הגלישה כ”ליכא דרכא אחרינא”. אולם, כיום שיש תוכנת סינון, הרי שהדבר נחשב כ”איכא דרכא אחרינא”.

עם זאת, בהגדרת המושג “ליכא דרכא אחרינא” ישנם כמה אפיונים שצריך לדון בהם ולכן ייתכן שאין בכך חובה מצד הדין. אולם המראות שעשויים לראות בפלאפון, ושלצערנו אנשים רבים רואים, הם חמורים בהרבה מאשר אישה שעושה כביסה על הנהר (ובקרב בני נוער מעידות הסטטיסטיקות על רוב מוחלט שנחשף לדברים חמורים מאוד!). פרט לכך, כיוון שאנשים משקיעים סכומים גדולים בפלאפון, וגם בכיסוי וכדומה, הרי שאין זה נכון לומר שהעלות השולית של תכנה כזו היא טרחה מרובה. עבור יופי של כיסוי או נוחות של פלאפון אדם משקיע פי עשרה, וממילא ראוי ונכון שישקיע כך גם עבור תוכנת סינון.

הנמכת האישיות ופגיעה ביחס לחיי המשפחה

השלחן ערוך (או”ח שז, טז) פוסק שאין לקרוא בספרים המעוררים חשק ותאווה. התעסקות בתכנים נמוכים משפילה את האדם, מרחיקה אותו מהקב”ה, ומחזקת את הצדדים השליליים באישיותו. נראה שאיסור זה מתייחס הן לגברים והן לנשים. בנוסף, עיסוק לא צנוע בתכנים שהצניעות יפה להם, פוגע ביחס הנפשי לכל חיי המשפחה שבין איש לאשתו. נזק זה חמור במיוחד אצל מי שחיי המשפחה טרם בנויים אצלו (כגון בני נוער).

האם אנחנו לא יודעים לשמור על עצמנו?

יש הטוענים שתכנת סינון מונעת את הבחירה החופשית ואת האחריות האישית. אולם, האמת הפוכה. תכנת סינון מאפשרת בחירה חופשית! ללא תכנת סינון מופיעים באופן פתאומי בפני האדם מראות לא צנועים שלא היה מעלה על דעתו. ראיית המראה נעשתה בעל כרחו של האדם, ללא מתן אפשרות לבחירה חופשית. כשהראייה כבר נעשתה, בדרך כלל כל הגירוי כבר נעשה, והפגימה כבר התרחשה בנפשו של האדם. דווקא כשיש תכנת סינון, האדם יכול לשלוט בעצמו, להשתמש בבחירתו החופשית, ולהיזהר שלא להיכשל בניסיונות הרבים הרובצים לפתחו למרות תכנת הסינון.

נוסף על כך, למרות שצריך “סינון” בכדי שלא להגיע לידי חטא, הרי שהסינון עוזר רק להרחיק את החטא, וליצור קשיים רבים יותר בהגעה אל החטא. אולם, כל סינון עדיין משאיר עבודה עצמית רבה. כל סינון ניתן לעקוף, וניתן גם לגשת למכשירים אחרים לא מסוננים, אולם, הסינון מאפשר רמת סיכון סבירה שניתן במאמץ להתגבר עליה. ללא סינון, לעתים רמת הסיכון גבוהה כל כך, שהיא מקשה מאוד על התנהגות נכונה, והיא בכלל ואל תביאנו לא “לידי ניסיון ולא לידי ביזיון” (ברכות ס’ ע”ב).

סיכום

התקנת תכנת סינון על הפלאפון החכם איננה מורידה את האחריות האישית, אלא אדרבה, היא מאפשרת לבעלי הסמארטפונים לשמור על הבחירה החופשית ועל הרמה הערכית שלהם. היא נותנת לכל אחד להחליט מה ברצונו לראות, ומה ברצונו להרחיק. ללא תוכנה שכזו, פעמים רבות האדם נטול בחירה חופשית, ומראות אסורות יופיעו לפניו, וגם מביא עצמו פעמים רבות לידי ניסיון מסוכן מידי.

מבחינה הלכתית, ייתכן שבימינו כאשר ישנה אפשרות לתכנת סינון, הרי שללא תכנת סינון מוגדר המצב כ”איכא דרכא אחרינא”, וגם ראיה אסורה שמגיעה בעל כרחו של אדם נזקפת לחובתו. כמו כן, כיוון שרבות הנפילות במכשירים אלו, וזהו דבר הדורש תיקון בדור, צריכים כולם להתאמץ ולשים תוכנות סינון, הן בפלאפון והן במחשבים.

לכן  ראוי ונכון שכל מי שיש לו סמארטפון יתקין עליו תכנת סינון. הדבר אמור אפילו במי שנצרך לסמארטפון לצורך עבודתו, וקל וחומר למי שמשתמש בסמארטפון לשם הנאה ובילוי. אצל בני נוער התקנת תכנת סינון מחויבת ביותר, עקב הרגלי השימוש האופייניים להם, והסיכוי הגדול לפגיעה רוחנית שעלולה להשפיע גם על המשך החיים, וכמו כן, לאור המציאות הקיימת כיום, בה מחקרים מוכיחים על חשיפה של רוב מוחלט של בני הנוער למראות חמורים ביותר.

יש להוסיף שמי שנכשל פעם במראות אסורות בסמארטפון, בוודאי חייב לשים תכנת סינון, ואף להשקיע בה כסף וכדומה, גם מצד חשש הזהירות להבא, וגם כדרך לחזרה בתשובה, כפי שכתבו הפוסקים בתשובות רבות בעניינים אלו, ובע”ה בזכות המאמץ, תתקבל תשובתו ברצון.

כמובן, שפרט לתכנת הסינון, צריך להישמר מהתמכרות לסמארטפון, מבזבוז זמן במשחקים מתמשכים, משימוש בו בזמן התפילות וכדומה. הסמארטפון הוא כחרב פיפיות. יכול אדם להשתמש בסמארטפון ככלי לשימושים שונים ואף משמעותיים בניהול חייו, יכול הוא להשתמש בו אף לתורה ולחסד, אולם בקלות עלול אדם להרוס את חייו במכשיר זה, וכאשר “הַחִלּוֹתָ לִנְפֹּל לְפָנָיו לֹא תוּכַל לוֹ כִּי נָפוֹל תִּפּוֹל לְפָנָיו” (אסתר ו’, יג); במקרה שכזה “נוח לו לסמארטפון שלא נברא משנברא” (עיינו עירובין יג:). צריך להיזהר שלא נהפוך לעבדי הסמארטפון המשועבדים לו, אלא ננהג כבני חורין היודעים להגביל אותו ולהשתמש בו בדרך הישר בלבד.

Print Friendly, PDF & Email
0
    0
    הספרים שלך
    סל שלך ריקחזרה לחנות
      חישוב המשלוח