ברוכים הבאים לעמוד הבית של הלכות בהירות

טעימה לחודש אלול – חוברת הלכות בהירות כיתה ו’

השתלמות בהלכה– 30 ש”ש מוכר לאופק חדש

הלכות בהירות כיתה ו’

מדריך למורה

דפים לתלמיד משולבים בגוף המד”ל.

רצים לפסח – מבדיקת חמץ עד ליל הסדר לימוד הלכה ע”פ קיצור שולחן ערוך מקור חיים לתלמידים.

הלכות בהירות כיתה ה’

מדריך למורה

דפים לתלמיד: פרק כד ברכת המזון , פרק-כו-ו-כח, פרק נה ברכת הלבנה,פרקים נז-נח, פרק-עד ,פרק-פו.

רצים לפסח – מבדיקת חמץ עד ליל הסדר לימוד הלכה ע”פ קיצור שולחן ערוך מקור חיים לתלמידים.

הלכות בהירות כיתה ד’

מדריך למורה

דפים לתלמיד משולבים בגוף המד”ל.

רצים לפסח – מבדיקת חמץ עד ליל הסדר לימוד הלכה ע”פ קיצור שולחן ערוך מקור חיים לתלמידים.

השתלמות בהלכה– 30 ש”ש מוכר לאופק חדש